INDEKS AUTORSKI

Mariusz Prokopowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi do dwu interpretacji zagadnienia subsystencji sformułowanego w De ente et essentia Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-185, 1980.

# TOMASZ z Akwinu, św. # istnienie #
TREŚĆ. 1. Subsystencja w ujęciu Brunona J. Rucińskiego. 2. Krytyka stanowiska B. J. Rucińskiego. 3. Pawła Pachciarka i Elżbiety Wolickiej uwagi dyskusyjne do artykułu Brunona J. Rucińskiego w kwestii zagadnienia subsystencji. 4. Krytyka stanowiska P. Pachciarka i E. Wolickiej.

Zagadnienie obecności w tekstach Pseudo-Dionizego Areopagity. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 232-238, 1981. Prokopowicz, Mariusz.

# PSEUDO-DIONIZY Areopagita # Bóg # aniołowie #
TREŚĆ. 1. Bóg. 2. Trójca Święta. 3. Poznanie ludzkie a obecność. 4. Istnienie - obecność. 5. Poznanie boskie i obecność. 6. Poznanie anielskie a obecność. 7. Jak zjawia się porządek anielski: problem tajemnicy. 8. Zagadnienie hierarchii. 9. Nazwy natur anielskich. 10. Zakończenie.