INDEKS AUTORSKI

Andrzej Raciborski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Indukcjonistyczny model wyjaśniania w zastosowaniu do historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-92, 1987. Raciborski, Andrzej.

# wyjaśnianie # indukcjonizm # NAGEL, Ernest # metodologia historii #
ABSTRAKT. W literaturze metodologicznej najbardziej znanym przykładem modelu indukcjonistycznego jest model Hempla-Oppenheima. Artykuł podejmuje dyskusję z Naglowską wersją tego modelu skonstruowaną w odniesieniu do wyjaśnień historycznych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza przypomina główne ustalenia Nagla odnośnie do typów wyjaśniania realizujących się w działalności badawczej historyków; zawiera też niezbędny komentarz "miejsc" niejasnych. Część druga poświęcona jest rekonstrukcji zasadniczych założeń probabilistyczno-genetycznego modelu wyjaśniania, wykazaniu niestosowalności tych założeń i tym samym refutacji tego modelu.