INDEKS AUTORSKI

Janusz Reykowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksizm a psychologia w ujęciu amerykańskich krytyków. [Rec. Cohen, S., Johnson, R, West, Marxist Psychology in America]. Studia Filozoficzne, nr 3, 215-222.

Psychoanaliza a psychologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-65, 1960.

# psychoanaliza # psychologia # człowiek # osobowość #
TREŚĆ. 1. Psychoanalityczna teoria struktury osobowości. 2. Psychoanalityczna teoria rozwoju człowieka. 3. Podstawowe funkcje aparatu psychicznego.

Behawioryzm a psychoanaliza - spór metodologiczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-134, 1961.

# behawioryzm # psychoanaliza # metodologia nauki # psychologia #
TREŚĆ. I. Spory metodologiczne w dawnej psychologii. 1. Założenia leżące u narodzin psychologii naukowej. 2. Krytyka introspekcjonizmu - behawioryzm. 3. Tendencja psychoanalityczna - totalna krytyka psychologii. II. Charakterystyka przeciwstawnych tendencji. Próby integracji. 1. Stanowisko behawiorystyczne (pozytywistyczne) w psychologii współczesnej. 2. Teoria psychologiczna w ujęciu psychoanalitycznym. 3. Próby pogodzenia obu punktów widzenia. III. Próba oceny. 1. Jednostronność obu tendencji. 2. Dwie przeciwstawne koncepcje metodologiczne: materialistyczna i idealistyczna.

"Freud i psychoanaliza" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 133-154. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# FREUD, Siegmund #

Natura ludzka a potrzeby. Etyka, t. 6, 31-49, 1970. Reykowski, Janusz.

# natura ludzka # potrzeba, potrzeby # popęd # natura a kultura #
TREŚĆ. (A) Tradycyjny pogląd na istotę ludzkich dążeń. (B) Potrzeby biologiczne i popędy. (C) Potrzeby nabyte - potrzeby psychologiczne. (C) Potrzeby instrumentalne. (D) Sprzeczność między "naturą" i "kulturą".

O rozwoju osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 49-62, 1977. Reykowski, Janusz.

# osobowość # rozwój człowieka # jednostka a społeczeństwo #
TREŚĆ. I. Wieloznaczność pojęcia "rozwój" w odniesieniu do osobowości. II. Kierunki rozwoju osobowości. III. Rozwój ukierunkowany czy wszechstronny?