INDEKS AUTORSKI

Adam Rodziński (1920-2014)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sprawiedliwość i miłosierdzie w dysponowaniu dobrem materialnym. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 105-118, 1958.

# sprawiedliwość # miłosierdzie # etyka # dystrybucja dóbr/podział dóbr #

Własność w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 95-123, 1959.

# chrześcijaństwo pierwotne # własność / posiadanie # etyka #

O integralną koncepcje kultury. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 89-100, 1962.

# kultura # etyka # religia #

Moralność i byt. [Polemika z: Stróżewski, Władysław. Etyka afirmacji]. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 113-122, 1965.

# etyka # moralność # byt #

Wprowadzenie do etyki personalistycznej. Znak, nr 159, 1113-1120, 1967.

# etyka # personalizm #

U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 7-127, 1968. Rodziński, Adam.

# wartość # aksjologia # moralność # etyka # natura ludzka #
TREŚĆ. I. Część wprowadzająca. 1. Rzeczy i osoby. 2. Wartość (rozróżnienia podstawowe). 3. Wartościowanie i kultywowanie wartości. II. Część główna. 1. Filozoficzna norma moralności. 2. Swoistość wartościowania ściśle moralnego. 3. Aspekty wartościowania moralnego.

Kultura i chrystianizm. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 107-118, 1969.

# kultura # ideologia # chrześcijaństwo #

Personalistyczna koncepcja kultury a prawo naturalne. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 77-90, 1970.

# personalizm # prawo naturalne # kultura #

Osoba wśród wartości. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 5-10, 1975.

# osoba # Bóg # wartość #

Uprawiajmy etykę etycznie. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 158-159, 1979.

# metodologia etyki #

Na prawach "głośnego myślenia". Roczniki Filozoficzne, 28(2), 138-143, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # sumienie # osoba #

Chwała i eudajmonia. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 91-104, 1984.

# eudajmonia #

Karola Wojtyły - Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 121-139, 1985/1986.

# WOJTYŁA, Karol # filozofia kultury # wspólnota #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 202-204, 1987.

# filozofia polska # autobiogram #

Z rozważań nad moralnymi aspektami mowy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-115, 1989.  Rodziński, Adam.

# sekret, tajemnica # mowa # moralność #