INDEKS AUTORSKI

Barbara Rogowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lingwistyczne zainteresowania Marksa, Engelsa i Lenina. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-135, 1986. Rogowska, Barbara.

# MARX, Karl # ENGELS, Friedrich # LENIN, Władimir Iljicz # lingwistyka #
ABSTRAKT. W artykule omawiana jest znajomość języków obcych przez twórców marksizmu-leninizmu oraz ich wykorzystanie w życiu osobistym, badaniach naukowych działalności rewolucyjnej. Rozpatrzono kolejno zakres biernej i czynnej znajomości języków obcych przez Marksa, Engelsa i Lenina oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakimi językami zajmowali się oni intensywnie, w jakim stopniu je opanowali i jak wykorzystywali w tworzeniu własnych teorii.