INDEKS AUTORSKI

Paweł Rybicki (1902-1988)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

# filozofia społeczna # historia nauk społecznych # ARYSTOTELES # społeczeństwo # państwo # władza # ustrój polityczny # polityka # prawo #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (a) Arystoteles ze Stagiry i jego epoka. (b) Myśl społeczna przed Arystotelesem. (c) "Polityka". Zawartość i układ dzieła. (d) Materiał historyczny, doktryna polityczna, teoria społeczna. (B) Założenia nauki i społeczności. (a) Człowiek - istota społeczna. (b) Polis - całość społeczna. (c) Polis istnieje z natury i jest pierwsze. (d) Dobro celem społeczności. (e) Nierówność ludzi. Wolni i niewolni. (f) Polis społeczność ograniczona. (C) Problematyka nauki o społeczeństwie. (a) Materia społeczności. 1. Życie społeczne przed powstaniem polis. 2. Ludność. 3. Terytorium. 4. Gospodarka i podział czynności. 5. Klasy i stany. 6. Rodzina. Inne grupy społeczne. (b) Forma społeczności. 1. Polis: jedność i wielość. 2. Podział na rządzących i rządzonych. 3. Wielość i różność ustrojów. 4. Zagadnienie najlepszego ustroju. 5. Zmienność ustrojów. 6. Trwanie ustroju. (c) Urzeczywistnianie społeczności. 1. Prawo i działalność prawodawcza. 2. Życie czynne. 3. Zagadnienie obywatelstwa. 4. Przysposobienie społeczne. 5. Kontrola i obrona. 6. Polis: urzeczywistnianie społeczności. (D) Sposoby ujęcia rzeczywistości społecznej. (a) Określenie przedmiotu teorii społecznej. (b) Opis, porównanie, klasyfikacja i typizacja zjawisk. (c) Ujęcie dynamiczne rzeczywistości społecznej. (d) Wyjaśnianie przyczynowe wielkości i zmienności ustrojów. (e) Cztery przyczyny i determinacja zjawisk społecznych. (E) Z zagadnień arystotelizmu w teorii społecznej. (a) Upadek polis i trwanie "Polityki". (b) Realizm Arystotelesa i niektóre stanowiska nowoczesne. (c) Arystotelizm zbliżenie do rzeczywistości społecznej. (F) Przypisy. (G) Indeks nazwisk. (H) Indeks rzeczowy. (I) Streszczenie w języku rosyjskim. (J) Streszczenie w języku angielskim.