INDEKS AUTORSKI

Eugeniusz Sadziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kontrowersje filozoficzne na łamach "Myśli Współczesnej" w latach 1946-1948. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-168, 1983.

# filozofia polska # marksizm #
ABSTRAKT. Artykuł dotyczy problematyki filozoficznej poruszanej w latach 1946-1948 w czasopiśmie naukowym "Myśl Współczesna" (wychodzącym w latach 1946-1951). W części pierwszej dokonano szczegółowej analizy deklaracji programowej pisma, a w następnych przeprowadzano analizę tematu tytułowego.

Marksizm jako perspektywa teoretyczna "Myśli Współczesnej" w latach 1949-1951. Studia Filozoficzne, nr 1, 159-177, 1984. Sadziński, Eugeniusz.

# marksizm-leninizm # filozofia polska #
ABSTRAKT. Artykuł jest kontynuacją prezentowania zawartości czasopisma filozoficznego "Myśl Współczesna", które wychodził w latach 1946-1951. Część pierwszą pt. "Kontrowersje filozoficznej na łamach «Myśli Współczesnej» w latach 1946-1948" opublikowaliśmy w nr 7 z 1983 r.

Twardowskiego i Znanieckiego ideały filozofa i uczonego. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-40, 1988. Sadziński, Eugeniusz.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # ZNANIECKI, Florian # filozof # społeczna rola filozofii #
ABSTRAKT. Pierwsza polowa XX wieku niesie ze sobą głębokie przeobrażenia społecznego statusu filozofia uczonego. Sytuacja ta skłania filozofów do zmiany poglądów na rolę nauki i filozofii w społeczeństwie. W artykule proces ten został przedstawiony na przykładzie poglądów Twardowskiego i Znanieckiego oraz ich uczniów. Uczniowie wbrew swoim mistrzom podjęli próbę - oczywiście w ramach własnych koncepcji filozoficznych - uzasadnienia potrzeby i granic zaangażowania filozofa i uczonego w procesy społeczne.