INDEKS AUTORSKI

Grzegorz L. Seidler


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przedmiot filozofii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 5-16, 1985. Seidler, Grzegorz L.

# filozofia prawa # ład społeczny # sprawiedliwość #
ABSTRAKT. Heglowskie przeciwstawienie prawa antycznego prawu nowoczesnemu posłużyło dla ustalenia przedmiotu filozofii prawa w dwu aspektach. Pierwszy - to spojrzenie na system prawa ze stanowiska założeń filozofii; drugi - ze stanowiska naczelnych idei, które zmieniając się, powodują zmianę koncepcji sprawiedliwości społecznej. Założenia filozoficzne konfrontujemy z regułami systemu prawnego, aby ustalić ich realizację w procesie tworzenia i stosowania prawa. Natomiast ideę systemu, wyrażającą koncepcję sprawiedliwości, konfrontujemy z wyobrażeniami społeczeństwa o sprawiedliwości, albowiem od tego w poważnym stopniu zależy efektywność prawa.