INDEKS AUTORSKI

Henryk Sejneński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polska myśl katolicka a fizyka współczesna (1945-1955). Warszawa, PWN, 1956. Sejneński, Henryk.

# tomizm # religia a nauka # materializm dialektyczny # filozofia katolicka #
TREŚĆ. I. Ogólne wprowadzenie w problematykę pracy. Polski tomizm wobec kryzysu metodologicznego we współczesnej fizyce. 1. Wykorzystanie osiągnięć wiedzy ludzkiej dla naukowego podbudowywania katolickiej filozofii. Charakterystyka stosunku Kościoła do nauki. 2. Postawa tomizmu polskiego w jego walce z marksizmem. Analiza warunków, które sprzyjały wysunięciu przez myśl katolicką zagadnień nauk fizycznych. 3. Metody walki tomizmu z materializmem dialektycznym wokół problemów współczesnej fizyki. 4. Metodologiczny kryzys fizyki współczesnej. II. Energetyzm na służbie tomizmu. Interpretacja zagadnień mechaniki kwantowej przez filozofię katolicką w Polsce. 1. Katolicka interpretacja danych współczesnej fizyki a podstawowy problem filozofii. Zagadnienie pojęcia materii. 2. Energetyzm na służbie tomizmu. 3. Zagadnienie tzw. śmierci cieplnej wszechświata. 4. Indeterministyczna interpretacja osiągnięć mechaniki kwantowej. 5. Krytyka teleologicznych wniosków płynących z indeterministycznej interpretacji mechaniki kwantowej. 6. Mechanika kwantowa a katolickie tezy o dualistycznym charakterze rzeczywistości. III. Krytyka tomistycznego ujęcia problematyki ruchu, czasu i przestrzeni. 1. Krytyka neotomistycznego ujęcia zagadnienia ruchu. 2. Katolicka interpretacja przestrzeni i czasu w oparciu o dane szczególnej i ogólnej teorii względności. 3. Krytyka tomistycznego ujęcia problematyki przestrzeni i czasu. IV. Krytyka tomistycznego ujęcia stosunku fizyki do religii. Wnioski końcowe. 1. Agnostycyzm jako narzędzie polskich tomistów w walce o pogodzenie tez nauki z religią. 3. Wnioski końcowe.