INDEKS AUTORSKI

Władysław Seńko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Charakterystyka albertyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 182-205. Wrocław - Warszawa - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # JAKUB z Gostynina # JAN z Głogowa, Głogowczyk #

"Polska filozofia średniowieczna - charakter, tendencje i główne kierunki" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 7-38. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Seńko, Władysław.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. (A) Charakter polskiej filozofii średniowiecznej. (B) Pojęcie filozofii w średniowieczu. (C) Tekst, poglądy, tendencje. (D) Mateusz z Krakowa - teologia człowieka. (E) Paweł z Worczyna - nowa koncepcja filozofii. (F) Paweł Włodkowic - filozofia prawa i państwa. (G) Jakub z Paradyża i devotio moderna. (H) Benedykt Hesse i nowa fizyka. (I) Jan z Głogowa i artes liberales. (J) Jakub z Gostynina i albertyzm krakowski. (K) Jan z Ludziska - humanizm i scholastyka. (L) Michał z Bystrzykowa - powrót do tradycyjnej scholastyki.

Tendencje naturalistyczne i racjonalizujące w filozofii polskiej XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-29, 1973. Seńko, Władysław.

# filozofia polska # naturalizm # racjonalizm # filozofia a teologia #
TREŚĆ. 1. Fizyka, przyrodoznawstwo. 2. Prawo natury, prawo narodów. 3. Koncepcje Kościoła. Stosunek do państwa.