INDEKS AUTORSKI

Andrzej Siciński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcia "potrzeby" i "wartości" w świetle koncepcji systemu. (Wstępna propozycja). Studia Filozoficzne, nr 12, 35-51, 1976. Siciński, Andrzej.

# system # potrzeba # wartość #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. II. Potrzeby. 1. Pojęcie potrzeby. 2. Potrzeby ludzkie. 3. Potrzeby psychiczne. 4. Inne wybrane rodzaje potrzeb. 5. W sprawie badania potrzeb. III. Wartości. 1. Wieloznaczność terminu "wartość". 2. Propozycje uściślenia znaczenia terminu "wartość". (a) Rozumienie przedmiotowe. (b) Rozumienie podmiotowe. 4. Uwagi końcowe.