INDEKS AUTORSKI

Teresa Skarżyńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problemy "wglądu w istotę" w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów filozoficznych Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-188, 1986. Skarżyńska, Teresa.

# SCHELER, Max # istota # fenomenologia # miłość #
TRE ŚĆ. Opierając się na pracach Schelera pisanych w okresie jego bliskich związków z fenomenologią, analizuję specyficzny charakter "metody" fenomenologii - problem "wglądu w istotę". Poruszam też kwestię zatracenia przez tę filozofię perspektywy fenomenologicznej.