INDEKS AUTORSKI

Jan Jerzy Sławianowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. [Rec. Greniewski, H. i Kempisty, M. Cybernetyka z lotu ptaka. Rowieński, Z. i Ujemow, A. i Ujemowa, J. Filozoficzny zarys cybernetyki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964.

Atomy, przyczynowość, skoki kwantowe. [Rec. Hörz, Herbert. Atome. Kausalität. Quantensprünge]. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-206, 1965.

Jeszcze o determinizmie w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-119, 1967. Sławianowski, Jan J.

# mechanika kwantowa # determinizm # indeterminizm #
TREŚĆ. 1. Zdeterminowanie w klasycznej mechanice punktu materialnego i układu punktów materialnych. 2. Zdeterminowanie w elektrodynamice klasycznej oraz dla układów z "pamięcią". 3. Ogólne cechy teorii deterministycznej. 4. Rola przypadku, teorie indeterministyczne. 5. Względność pojęcia stanu. Proces pomiarowy. 6. Fizyczny sens hipotez deterministycznych. 7. Pochodzenie poglądów indeterministycznych w teorii kwantów. 8. Koncepcja indeterminizmu oparta na "redukcji" wektora stanu. 9. Konsekwencje założenia, że stan przyrządu pomiarowego można w zasadzie opisać za pomocą funkcji falowej.

Dialektyka w naukach o przyrodzie nieożywionej. [Rec. Dialektika w naukach o nieożywnoj prirodie]. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-234, 1966.

W obronie obiektywnego statusu teorii kwantów. [Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Vol. 3/1, Scientific Research I]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 147-160, 1968.

Konferencja na temat kwartalnika "Dialectics and Humanism". Studia Filozoficzne, nr 8, 183-184, 1974.

Część a całość. [Polemika z: Majewski, Z. Dialektyka struktury materii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 185-194, 1974.

# metodologia nauki # redukcjonizm # część a całość #

Wizja wybuchającego wszechświata. [Rec. Ambarcumian, W. A. Fiłosofskije woprosy nauki o wsielennoj]. Studia Filozoficzne, nr 1, 174-181, 1975.

Odpowiedź na odpowiedź. [Polemika z: Majewski, Zbigniew]. Studia Filozoficzne, nr 7, 171-173, 1975. Sławianowski, Jan J.

# fizyka #