INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Sławińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O społecznych i estetycznych założeniach funkcjonalizmu i konstruktywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1960. Sławińska, Jadwiga.

# architektura # funkcjonalizm # konstruktywizm # estetyka #
TREŚĆ. 1. Określenia funkcjonalizmu w literaturze współczesnej. 2. Określenie funkcjonalizmu a trudności w klasyfikacji obiektów architektonicznych. 3. Zagadnienie zgodności funkcji konstrukcji i formy. 4. Tendencje totalne i humanistyczne w architekturze. 5. Poglądy społeczne w pracach funkcjonalistów. 6. Elementy artystycznego oddziaływania na psychikę ludzką w architekturze funkcjonalistycznej.

Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena. Studia Estetyczne, t. 1, 235-244, 1964. Sławińska, Jadwiga.

# INGARDEN, Roman # architektura #