INDEKS AUTORSKI

Leszek M. Sokołowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy kosmologia jest nauką empiryczną? Studia Filozoficzne, nr 6, 65-71, 1978. Sokołowski, Leszek.

# kosmologia # nauki empiryczne #
TREŚĆ. Celem referatu jest przedyskutowanie, do jakiego stopnia kosmologia pasuje do ogólnego modelu nauk fizykalnych, a w jakim stanowi całkowicie odrębny i oryginalny twór w zbiorze wszystkich nauk przyrodniczych. Autor referatu został zainspirowany kilkoma uwagami natury metodologiczno-filozoficznej, zawartymi w znakomitej książce D. W. Sciamy "Kosmologia współczesna". Filozoficzne problemy kosmologii były dyskutowane już wielokrotnie, jednakże zazwyczaj koncentrowano się na pewnym określonym kręgu zagadnień, dotyczących najczęściej prawomocności różnorakich hipotez ekstrapolacyjnych. Natomiast Sciama zwrócił uwagę na fundamentalne trudności związane z budową teorii opisującej cały Wszechświat, jeżeli ma to być teoria równie solidna, jak bazowe teorie współczesnej fizyki. Niniejszy referat jest rozwinięciem i rozszerzeniem jego wątpliwości.

Język i metoda. [Rec. Życiński, Józef. Język i metoda]. Znak, nr 342-343, 1015-1016, 1983.

Pluralizm wizji świata. O filozofii nauki Stefana Amsterdamskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 197-207, 1986. Sokołowski, Leszek M.

# AMSTERDAMSKI, Stefan # filozofia nauki #