INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Sozański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura i strukturalizm w matematyce a kierunek strukturalistyczny w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 115-129, 1985. Sozański, Tadeusz.

# strukturalizm # filozofia matematyki # modele # metodologia nauk społecznych #
ABSTRAKT. Analiza programów strukturalistycznych w naukach społecznych prowadzi do uznania za wyróżniającą cechę strukturalizmu zasady badania własności systemów zachowywanych przez pewne przekształcenia. Po wyjaśnieniu, jak we współczesnej matematyce rozumiane są pojęcia "struktury" i "izomorfizmu", definiuje się pojęcie "parametru strukturalnego" (niezmiennika) jako odwzorowania, które przyjmuje te same wartości dla izomorficznych "obiektów matematycznych". Na koniec, proponuje się, by parametry strukturalne "obiektów empirycznych" rozumieć jako parametry strukturalne ich modeli matematycznych.