INDEKS AUTORSKI

Witold Strawiński (1949-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie prostoty i ogólności. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-103, 1980.

# prostota # filozofia nauki # ogólność # teoria naukowa #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. I. Formalna definicja pojęcia prostoty. II. Prostota, a ogólność praw i teorii naukowych. (B) Bibliografia.

z: Bielecki, Marek. Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-173, 1980.

# filozofia nauki # filozofia polska # bibliografia #
ABSTRAKT. Poniższa bibliografia, obejmująca prace z filozofii nauki polskich autorów, składa się z dwu części. Część pierwsza grupuje książki w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim, część druga - artykułu opublikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wybór taki podyktowany został m. in. tym, że bibliografia ta ma wkrótce ukazać się w jednym z tomów serii "Boston Studies in the Philosophy of Science", poświęconym polskiej filozofii nauki. Bibliografia zawiera w zasadzie prace z filozofii nauk przyrodniczych. W niektórych jednak wypadkach zakres jej został rozszerzony przez włączenie tych pozycji z metodologii ogólnej (m. in. formalnej), logiki, matematyki i nauk szczegółowych, które mogły mieć wpływ na rozwój filozofii nauki w Polsce. Docentowi W. Krajewskiemu dziękujemy za cenne uwagi dotyczące kryteriów selekcji zgromadzonego materiału.

Atomistyczne uniwersa indywiduów. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-158, 1989.

# nominalizm # indywiduum # atomizm logiczny #
TREŚĆ. Artykuł zawiera krytyczną analizę pewnych idei nominalistycznej koncepcji N. Goodmana w interpretacji R. Eberlego, w szczególności pojęcia atomistycznego uniwersum indywiduów. Pojęcie to autor artykułu wiąże z atomizmem logicznym B. Russella oraz rozważa jego możliwe zastosowanie.

Prostota a charakterystyka obiektów. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-152, 1989. Strawiński, Witold.

# ontologia # BUNGE, Mario # prostota #
ABSTRAKT. W artykule rozważana jest kwestia roli, jaką odgrywa pojęcie prostoty w procesie ustalania tego, czym są przedmioty fizyczne charakteryzowane w ramach pewnego systemu teoretycznego. Analiza tego zagadnienia w kontekście ontologicznego systemu M. Bungego ukazuje nieco inną rolę prostoty niż ta, którą przypisuje jej tradycja empirystyczna.