INDEKS AUTORSKI

Wojciech Suchoń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sylogistyka a nazwy puste. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 69-74, 1984. Suchoń, Wojciech.

# sylogistyka # nazwy puste # filozofia polska # logika #
ABSTRAKT. W artykule omawia się badania logików polskich dotyczące zachowania się praw tradycyjnej sylogistyki w zależności od zakresu nazw (zwłaszcza pustych) dopuszczalnych jako terminy w zadaniach kategorycznych oraz od definicji spójek zdań (a, e, i, o).

Półwiecze rozwoju sylogistyki w Polsce (1910-1960). Studia Filozoficzne, nr 6, 127-133, 1986.

# sylogistyka # historia logiki #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest zwięzły przegląd prac powstałych w Polsce w okresie 1910-1960, które wniosły twórczy wkład w rozwój sylogistyki. Programowo pominięto wszelkie prace o charakterze historyczno-egzegetycznym, a także prace powstałe na emigracji.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 359-361, 1987. Suchoń, Wojciech.

# filozofia polska # autobiogram #

Sekcja logiki na polskich zjazdach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-86, 1989.

# historia logiki # filozofia polska #