INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Świątek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mit, Bóg, kultura. O filozofii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1986.

# KOŁAKOWSKI, Leszek # mit # Bóg # kultura #
ABSTRAKT. W artykule analizuję kluczowe dla filozofii L. Kołakowskiego pojęcie mitu. Mit ma dla Kołakowskiego znaczenie głównie epistemologiczne, dostarcza transcendentnego uzasadnienia kryteriom i wartościom niewywiedlnym z doświadczenia. Sądzę, że zamierzeniem Kołakowskiego jest, spójne z jego sceptyczną i empirystyczną postawą, przyjęcie mitu Boga, nie zaś Jego realnego istnienia. Czysto epistemologiczne stanowisko jest jednak nie do utrzymania, gdyż przyjęciu mitu Boga towarzyszy akceptacja wartości tradycji chrześcijańskiej, co determinując całość osobowości człowieka musi przeprowadzić go na pozycję wiary.

Ricoeurowska antropologia ułomności. Studia Filozoficzne, nr 10, 149-163, 1987. Świątek, Krzysztof.

# RICOEUR, Paul # ułomność # antropologia filozoficzna # świadomość #
ABSTRAKT. W artykule analizuję Ricoeurowskie pojęcie ułomności i związaną z nim antropologię filozoficzną. Ułomność określa konstytucjonalną słabość człowieka polegającą na tkwiącej w nim dysproporcji elementów nieskończoności i skończoności, których człowiek staje się syntezą. Antropologia Ricoeura ujmuje tę syntezę w perspektywie świadomości - synteza ludzka dokonująca się na kolejnych etapach poznania, działania i uczucia okazuje się konstytucją jaźni. W zakończeniu przedstawiam znaczenie "Człowieka ułomnego" dla całego projektu filozoficznego Ricoeura i dokonuję próby porównania antropologii ułomności z opisem syntezy jaźni i rozpaczy Kierkegaarda.