INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Szałata


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do arystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 154-168, 1984.

# arystotelizm # filozofia polska # renesans #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Koncepcja historii filozofii stosowana przez W. Wąsika w badaniach nad dziejami arystotelizmu. 2. Dzieje tekstów Arystotelesa. Przekłady. 3. Twórczość komentatorów. Historia Problematów. 4. Zakończenie.

Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku (Idzi Radziszewski, Henryk Romanowski, Jacek Woroniecki, Piotr Chojnacki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 193-208, 1985. Szałata, Kazimierz.

# tomizm # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Kilka uwag na temat rozumienia tomizmu. 2. Idzi Radziszewski. 3. Henryk Romanowski. 4. Jacek Woroniecki. 5. Piotr Chojnacki. 6. Zakończenie.