INDEKS AUTORSKI

Elida Maria Szarota (1904-1994)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Winckelmannowskiej koncepcji alegorii. Estetyka, II, 161-177, 1961.

# WINCKELMANN, Johann Joachim # alegoria # malarstwo #
TREŚĆ. (A) Dzieła wczesne. (B) Próba alegorii.

Poglądy estetyczne Jamesa Harrisa. Estetyka, IV, 139-156, 1963. Szarota, Elida Maria.

# HARRIS, James # mimesis / naśladowanie # estetyka # klasyfikacja sztuk #
TREŚĆ. (A) Energeia i ergon. Przyczynek do rozgraniczenia sztuk. (B) Mimesis. Przyczynek do zawężenia zasady naśladowania. (C) Wzór sztuki - Haendel. (D) Wpływ Harrisa.

[Rec. Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1960 i 1961]. Studia Estetyczne, t. 1, 307-311, 1964. Szarota, Elida Maria.