INDEKS AUTORSKI

Antoni Szczuciński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozwój astrofizyki a fizyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-91, 1988. Szczuciński, Antoni.

# astrofizyka # fizyka # rozwój nauki #
ABSTRAKT. Jednym z wewnątrznaukowych czynników rozwoju astrofizyki jest fizyka, a szczególnie jej nowe fundamentalne teorie. W artykule analizuje sie zakresowy i treściowy aspekt wzajemnego determinowania się obu nauk. Rozważania nad rolą fizyki w pojawianiu się nowych pytań i nowych fundamentalnych praw w astrofizyce pozwalają stwierdzić, że fizyka jest treściowym determinantem przynajmniej niektórych teorii astrofizycznych, że relacja odwrotna raczej nie występuje oraz że w aspekcie zakresowym występuje obustronne determinowanie rozwoju wiedzy. Tezy te wspiera porównanie przełomów we współczesnej fizyce i astrofizyce.