INDEKS AUTORSKI

Stanisław Szpikowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czas w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 11-24, 1977.

# czas # mechanika kwantowa # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Czasoprzestrzeń w mechanice kwantowej. (a) Tor cząstki klasyczny i kwantowy, (b) Rozpad promieniotwórczy radu. (c) Jednostka czasu mikroświata. (d) Bieg czasu w układach kwantowych. (e) Heisenberga zasada nieoznaczoności. (f) Zastosowanie zasady nieoznaczoności do określania energii i czasu. (g) Przesunięcia w czasie. (h) Zmiana kierunku biegu czasu. (i) Zakończenie.

Idee relatywistyczne w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 15-25, 1980. Szpikowski, Stanisław.

# mechanika kwantowa #
TREŚĆ. 1. Seria Balmera widma atomu wodoru. 2. Bohra teoria budowy atomu wodoru. 3. Poprawka Sommerfelda. 4. Poprawka relatywistyczna w modelu Bohra-Sommerfelda. 5. Schrödingera mechanika kwantowa. 6. Relatywistyczne równanie Kleina-Gordona. 7. Diraca teoria elektronu.