INDEKS AUTORSKI

Janusz Sztumski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Toulmin, Stephen. The Uses of Argument]. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 185-186, 1958.

[Rec. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 53-54, 1962.

[Rec. Lamont, Corliss. The Illusion of Immortality]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 216-217, 1965.

[Roubiczek, Paul. Existentialism for and against]. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 210-211, 1968.

z: Sztumski, Wiesław. Marksistowsko-leninowskie ujęcie materii a idealizm fizykalny. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 80-89, 1971.

# LENIN # materia # idealizm #

Si vis pacem - para bellum? Studia Filozoficzne, nr 5, 100-101, 1972.

# wojna # pokój #

z: Sztumski, Wiesław. Dialektyka czasoprzestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 46-60, 1972.

# materializm dialektyczny # czasoprzestrzeń #
TREŚĆ. * Materia, przestrzeń i czas. * Przestrzeń i czas jako sposoby istnienia materii. * Pojęcie przestrzeni i czasu. * Sprzeczności wewnętrzne przestrzeni i czasu. * Współczesne koncepcje kosmologiczne.

[Rec. Ortega y Gasset, José. Was ist Philosophie? / Que es Filosofia?]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 281-282, 1972.

[Rec. Schmidt, Alfred. Geschichte und Struktur. Fragen einer marxistischen Historik]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 193-196, 1973.

Protesty i ruchy społeczne w świetle teorii psychosocjologicznych. [Rec. Theorien kollektiven Verhaltens : Beiträge zur Amalyse sozialer Protestaktionen und Bewegungen. Heinz, Walter R & Schöber, Peter (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-155, 1974.

José Ortega y Gasset. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-64, 1977.

TREŚĆ. 1. Życie i działalność. 2. Poglądy filozoficzne Ortegi y Gasseta. 3. Poglądy społeczne Ortegi y Gasseta. 4. Krytyka.

Fikcja a rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 8, 83-91, 1979. Sztumski, Janusz.

# fikcja / fikcjonalizm # VAIHINGER, Hans #
TREŚĆ. 1. Geneza fikcjonalizmu. 2. Uwarunkowania fikcji. 3. Podstawowe właściwości fikcji. 4. Rodzaje fikcji. 5. Refleksje krytyczne nad fikcjonalizmem.

[Rec. Commager, Henry Steele. The Empire of Reason. How Europe Imagined and America Realized Enlightment]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 26-27, 1981.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 207-209, 1988. Sztumski, Janusz.

# filozofia polska # autobiogram #