INDEKS AUTORSKI

Roman Tokarczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Idee społeczne Gerarda Winstanleya (w 360 rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 6, 135-144, 1969.

# WINSTANLEY, Gerrard # protestantyzm # własność # wolność # mistycyzm #
TREŚĆ. (A) Chiliastyczny mistycyzm. (B) Problem własności. (C) Republika wolności.

Doktryna społeczna Herberta Marcuse. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 57-68, 1971.

# MARCUSE, H. # filozofia społeczna #
TREŚĆ. * Obraz "cywilizacji represyjnej". * Człowiek "jednowymiarowy". * Krytyka kapitalizmu i socjalizmu. * Teoria rewolucji. * Znaczenie doktryny.

Relacje moralności i prawa w doktrynie Lona L. Fullera. Etyka, t. 15, 77-112, 1977.

# FULLER, Lon Lovois # moralność a prawo # moralność # prawo naturalne #
TREŚĆ. (A) Rozważania o moralności. (a) Dwie moralności. (b) Próba krytyki. (B) Rozważania o prawie. (a) Określenie prawa. (b) Krytyka innych koncepcji. (c) Obrona własnego poglądu. (d) Teleologizm doktryny. (C) Moralność a prawo. (a) Postawienie problemu. (b) Prawo natury a prawo pozytywne. (D) Próba oceny.

Historia doktryn prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-134, 1977.

# prawo naturalne # filozofia prawa #
TREŚĆ. (A) Uwagi wprowadzające. (B) Tradycja antyczna. (C) Tradycja średniowieczna. (D) Tradycja nowożytna. (E) Tradycja współczesna. (F) Uwagi końcowe.

Nowa Lewica amerykańska w poszukiwaniu autentycznego człowieka. Etyka, t. 17, 53-82, 1979. Tokarczyk, Roman.

# autentyczność # Nowa Lewica # wolność # alienacja #
TREŚĆ. (A) Przejawy deformacji osobowości. (B) Działanie obnaża hipokryzję. (C) Kreowanie autentycznego ja. (D) Akceptacja własnego ja. (E) Drogi do wolności. (F) Zastane koncepcje wolności. (G) Mechanizmu ograniczeń wolności. (H) O nowy kształt wolności. (I) Ocena i uwagi końcowe.

Sprawozdanie w XI Światowego Kongresu Filozofii Prawa i Myśli Społecznej. [Helsinki, 14-20.08]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-213, 1984. Tokarczyk, Roman.

Filozoficzna systematyzacja doktryn prawa naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 161-178, 1985.

# filozofia prawa # prawo naturalne (w etyce, życiu społecznym etc.) # marksizm #
ABSTRAKT. Pragnienia jednolitego i syntetycznego uporządkowania wielostronnie zróżnicowanych doktryn prawa natury od wieków ożywiały umysły badaczy. Do najczęściej spotykanych, ale obciążonych jednostronnością należą różnorodne systematyzacje dychotomiczne. Owocne są poszukiwania kryteriów klasyfikacji doktryn prawa natury w marksizmie, jednocześnie ukazujące pożytki wynikające z marksistowskiej koncepcji filozofii prawa. Z marksistowskiej charakterystyki stosunku myślenia do bytu (idei do materii), subiektu do obiektu, wynikają ugruntowane naukowo systematyzacje wszystkich doktryn prawa natury na idealistyczne i materialistyczne, subiektywistyczne i obiektywistyczne.