INDEKS AUTORSKI

Anna Teresa Tymieniecka (1923-2014)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Struktura a wizja poetycka. Na podstawie analizy estetycznej 'Nieboskiej komedii'" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 445-470. Kraków, PWN, 1964.

# literatura # zamiar artystyczny # filozofia sztuki #
TREŚĆ. 1. Rola akcji i głównego bohatera. 2. Rola traktowanych zagadnień. 3. Fragmentaryczność, skrótowość techniki a zamiar artystyczny. 4. Struktura sieci zagadnień a zamiar artystyczny. 5. Język i styl a zamiar artystyczny. 6. Zakończenie: wizja poetycka "Nieboskiej komedii".

Pochwała życia. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-136, 1984. Tymieniecka, Anna Teresa.

# antropologia filozoficzna # życie # kondycja ludzka # człowiek a (wszech)świat #
TREŚĆ. (A) Prolog. (B) Wprowadzenie: wizja (zamiast metody). (C) Część pierwsza: wizja metafizyczna. Chwała życia i kondycji ludzkiej. 1. Indywidualizacja i nietrwałość. 2. Egzystencja jest dreszczem (thrill). 3. Heroiczny zapał. 4. Promienna radość istnienia. 5. Wspólnota wszystkiego, co żyje. 6. Byt ludzki wewnątrz wszystkiego, co żyje. 7. Eks-tasis ostatecznej uległości. 8. Podziw wobec kondycji ludzkiej. (D) Część druga: metafizyka życia i kondycji ludzkiej. Porządek kwestii filozoficznych. 1. Indywidualizacja a jedność. 2. Potrójny układ konstrukcyjnych współrzędnych kondycji ludzkiej. (E) Zakończenie.