INDEKS AUTORSKI

Danuta Tyrawska-Spychałowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem weryfikacji empirycznej materialnej genezy życia. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-131, 1978. Tyrawska-Spychałowa, Danuta.

# biogeneza # biologia #
ABSTRAKT. Zagadnienie powstania życia jest jednym z najtrudniejszych zagadnień, którego domaga się umysł ludzki. Niesie ono bardzo ważne implikacje teoretyczne, praktyczne i światopoglądowe. Zagadnienie biogenezy - w obecnym stanie nauki - znajduje się na poziomie tworzenia i sprawdzania wiarygodności różnych hipotez. Zgodnie z nowym, probabilistyczno-cybernetycznym modelem biologii zawierającym w sobie elementy fizyki, chemii, wyższej matematyki, informatyki i teorii gier życie traktowane jest jako zbiór określonych cech, wspólnych dla wszystkich organizmów. Artykuł dostarcza argumentów pozwalających uzasadnić tezę, że życie - z punktu widzenia współczesnej nauki - musi być traktowane jako funkcja odpowiednich struktur materialnych, zaś sama jego geneza może być wyjaśniona jedynie jako rezultat procesów fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie.