INDEKS AUTORSKI

Romuald Waszkinel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Konieczne warunki poznania według Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 47-67, 1973.

# JAN od św. Tomasza # poznanie #
TREŚĆ. 1. Określenie poznania podane przez Jana Poinsot. 2. "Połączenie się" jako konieczny warunek poznania. 3. Analiza "połączenia" poznawczego. 4. Związek między zdolnością bytu do niematerialnego sposobu przyjmowania a poznaniem.

Przedmiot i podmiot w poznaniu według Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 17-48, 1976. Waszkinel, Romuald.

# poznanie # podmiot # JAN od św. Tomasza #
TREŚĆ. I. Przedmiotowy czynnik wyjaśniający poznanie. 1. Zagadnienie species. (a) Przedmiot a species. (b) Species a podmiot poznający. 2. Determinacja przedmiotowa władz poznawczych. (a) Species impressa. (b) Species expressa. II. Podmiotowe uwarunkowanie umożliwiające poznanie. 1. Zagadnienie władz jako przypadłości substancji. 2. Władze poznawcze. (a) Władze poznawcze zmysłowe. (b) Intelekt.

O źródłach filozofii Bergsona. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 111-140, 1977.

# BERGSON, Henri # czas # metafizyka # matematyka #

Bergsona koncepcja liczby a jego metafizyka. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 113-129, 1978.

# BERGSON, Henri # liczba # metafizyka #

Źródła Bergsona teorii trwania a psychologia i spirytualizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 133-157, 1983.

# BERGSON, Henri # spirytualizm # czas # psychologia #
TREŚĆ. (A) Psychologia. (B) Spirytualizm.

Arystotelesowskie elementy w metafizyce Bergsona. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 127-166, 1984. Waszkinel, Romuald.

# arystotelizm # metafizyka # BERGSON, Henri #