INDEKS AUTORSKI

Jerzy J. Wiatr


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Bauman, Zygmunt. O roli mas w historii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 69-99, 1953.

# społeczeństwo # historiografia # socjalizm #

Pożyteczna praca o współzawodnictwie socjalistycznym. [Rec. Jewstafjew, G. N. Współzawodnictwo socjalistyczne prawem i siłą napędową ekonomicznego rozwoju społeczeństwa radzieckiego]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 301-307, 1954.

Problematyka filozoficzna w "Masses & Mainstream". Myśl Filozoficzna, nr 2, 359-364, 1954.

Bezdroża socjologii amerykańskiej. ["The American Journal of Sociology" - 1954]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 318-325, 1954.

Postępowa socjologia amerykańska w walce z rasizmem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 201-209, 1955.

Uwagi o uniwersyteckiej dydaktyce materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 233-239, 1955.

Angielska praca o dyskryminacji rasowej. [Rec. Richmond, Anthony H. Colour Prejudice in Britain]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-193, 1956.

O rasizmie w historiografii amerykańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 139-164, 1956.

# rasizm # historiografia #
TREŚĆ. 1. Historiograficzna adaptacja rasizmu. 2. Rasizm a praktyka badawcza historyka. 3. Walka z rasizmem we współczesnej historiografii amerykańskiej.

Na stronicach "The American Journal of Sociology" (1954-1955 rocznik LX). [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 180-185, 1956.

Trzeci Światowy Kongres Socjologiczny. Amsterdam 1956. Myśl Filozoficzna, nr 6, 215-233, 1956.

z: Bauman, Zygmunt. Marksizm a socjologia współczesna. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-23, 1957.

# socjologia # ideologia # marksizm #
TREŚĆ. 1. Klasowość nauk społecznych. 2. Socjologia współczesna i jej problemy. 3. Społeczeństwo i socjologia.

Socjalizm a naród. Myśl Filozoficzna, nr 3, 145-171, 1957.

# naród # nacjonalizm # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Nowe narody. 2. Nowa rzeczywistość narodu. 3. Obiektywna a subiektywna postać nacjonalizmu. 4. Ideologia a więź narodowa. 5. Perspektywy.

O interpretacji materializmu historycznego. [Polemika z: Malewski, Andrzej. Empiryczny sens teorii materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 209-227, 1958.

# materializm historyczny # klasa społeczna # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Dwoisty sens materializmu historycznego. 2. O interpretacji roli czynnika ekonomicznego. 3. Zagadnienia klas, walki klasowej i państwa. 4. O stosowalności materializmu historycznego do warunków socjalizmu. 5. Zamiast zakończenia.

Jeszcze o interpretacji materializmu historycznego. [Polemika z: Malewski, Andrzej. O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-204, 1958.

# materializm historyczny # socjologia # ideologia #
TREŚĆ. (A) Jeszcze o pojmowaniu charakteru socjologii. (B) Jeszcze o teorii formacji społeczno-ekonomicznych. (C) Jeszcze o zagadnieniu charakteru państwa. (D) Jeszcze o tym, kto dyskutuje przy pomocy zniekształceń tekstu. (E) Parę słów o metodzie.

Socjologia a ideologia. Studia Filozoficzne, nr 4, 89-106, 1958.

# socjologia # ideologia #
TREŚĆ. 1. Pojęcie ideologii. 2. Ideologiczne i naukowe funkcje socjologii.

"Moralność i polityka" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 63-100, 1960.

# etyka / moralność marksistowska # polityka # dylemat moralny, etyczny #
TREŚĆ. (A) Przyczyny dylematów moralnych w polityce i ich konsekwencje. (B) Klerk i antyklerk, czyli etyczny sens zasady zaangażowania. (C) Pragmatysta-moralista: moralny aspekt działania politycznego. (D) Realista i utopista, czyli problem celu i środków. (E) Perspektywy.

Materializm historyczny a problemy psychologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-15, 1959.

# materializm historyczny # psychologia społeczna # terapia #
TREŚĆ.1. Co to jest psychologia społeczna? 2. Pojęcie i problematyka psychologii społecznej w marksizmie. 3. Empiryzm i teoria w psychologii społecznej. 4. Psychologia społeczna a społeczna terapia.

Marksistowski podręcznik socjologii. [Rec. Bauman, Zygmunt. Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 226-229, 1963.

Etyczny sens patriotyzmu. Etyka, t. 5, 27-40, 1969. Wiatr, Jerzy.

# patriotyzm # etyka # świadomość narodowa # nacjonalizm #
TREŚĆ. (A) Jednostka wobec wspólnoty narodowej. (B) Naród i klasa jako zasady etyczne. (C) Naród i ludzkość w perspektywie etycznej.

Moralność i polityka. [Zagajenie i podsumowanie dyskusji, w której udział wzięli: Jaroszewski, Tadeusz, M.; Ładosz, Jarosław; Jankowski, Henryk; Michalik, Mieczysław; Lang, Wiesław; Maślińska, Halina; Szawarski, Zbigniew; Glińska, Alicja; Malanowski, Jan; Ossowska, Maria]. Etyka, t. 10, 7-59, 1972. Wiatr, Jerzy.

# moralność a polityka #