INDEKS AUTORSKI

Władysław Witwicki (1878-1948)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

List o estetyce. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 23-25, 1949. Witwicki, Władysław.

# estetyka #

Władysław Witwicki (1878-1948). Wspomnienie pośmiertne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 262-268, 1949. Dąmbska, Izydora.

Pogadanki obyczajowe. Jeżewska, Kazimiera (wstęp), 5-8. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1960; wyd. 3 1962. Witwicki, Władysław.

# etyka normatywna # etyka świecka / bezwyznaniowa # odpowiedzialność # relatywizm etyczny # sumienie # obowiązek # godność #
TREŚĆ. (A) Od wydawcy. I. Co to jest etyka i potrzeba etyki świeckiej. II. Stosunek etyki religijnej do świeckiej. III. Determinizm a odpowiedzialność moralna. IV. O relatywizmie etycznym. V. Pobudki postępowania etycznego. VI. Sumienie i praca nad sobą. VII. Rodzice i dzieci. VIII. Poszanowanie życia i zdrowia. IX. Poszanowanie życia osobistego. X. Poszanowanie cudzej własności. XI. Poszanowanie cudzego imienia i prawdy. XII. Dotrzymanie zobowiązań.

Przechadzki ateńskie. Warszawa, PWN, 1960.

# kultura starożytnej Grecji #
TREŚĆ. (A) Słowo od wydawcy. (B) Przechadzki ateńskie. (a) Propyleje. (b) Nike Bezskrzydła. (c) Naokoło Partenonu. (d) W Partenonie samym. (e) Powrót z Akropoli. (f) O rzeźbach starogreckich. (g) Rozkwit rzeźby w Helladzie. (h) Rzeźba hellenistyczna.