INDEKS AUTORSKI

Andrzej Wołosewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spór o spór, czyli kłopoty z relacjonizmem w estetyce. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-95, 1989. Wołosewicz, Andrzej.

# estetyka # relacjonizm estetyczny # INGARDEN, Roman #
ABSTRAKT. Artykuł jest nowym, innym niż dotychczasowe, spojrzeniem na relację między obiektywizmem, subiektywizmem i racjonalizmem w estetyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsce teoretyczne tego ostatniego. Wywód przeprowadzony jest na podstawie analizy stanowiska Romana Ingardena, którego ważki głos w tej sprawie jest bądź niezauważany, bądź źle interpretowany (np. w poglądach Dziemidoka). Pogląd, z którym występuję, można należy traktować jako polemikę z nurtem niewłaściwych odczytań i nieporozumień teoretycznych nagromadzonych wokół relacjonizmu, czego przykładem tekst T. Pawłowskiego ("Studia Filozoficzne" 1984, nr 8), będący bezpośrednim powodem zabrania głosu w sprawie.