INDEKS AUTORSKI

Urszula M. Żegleń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stosowalność logiki intencjonalnej i logiki matematycznej w filozofii klasycznej według H. B. Veatcha. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 136-143, 1976.

# logika intencjonalna # logika matematyczna # VEATCH, Henry B. # filozofia klasyczna #
TREŚĆ. 1. Pojęcia i sądy w logice matematycznej. 2. Pojęcia i sądy w logice intencjonalnej.

[Rec. Veath, H. B. Aristotle. A Contemporary Appreciation]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 149-151, 1976.

[Rec. Rescher, Nicholas. Studies in Modality]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 146-148, 1977.

O możliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 192-198, 1980. Żegleń, Urszula.

# INGARDEN, Roman # metodologia filozofii # ontologia #

Próba analizy formalnej fragmentu ontologii Ingardena. Analiza czystych jakości. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 51-64, 1981.

# INGARDEN, Roman # ontologia # jakość #

[Rec. Wenisch, Fritz. Die Philosophie und ihre Methode]. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 143-148, 1982.

# metodologia filozofii #

O różnych typach modalności. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 77-91, 1983.

# modalność #

Ontologiczna doniosłość logiki modalnej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 73-82, 1984.

# logika modalna # ontologia #

Raz jeszcze o prawdach koniecznych. Analiza semiotyczna. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 203-216, 1987.

# prawda # konieczność # semiotyka #
TREŚĆ. 1. Konieczność jako kwalifikacja zdania (zdania konieczne). 2. Konieczność wyrażona w nazwach. 3. Konieczność jako funktor.

Uwagi formalne do Romana Ingardena analizy ontologicznej możliwości empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 137-156, 1988. Żegleń, Urszula M.

# INGARDEN, Roman # ontologia # możliwość #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Stosunek badan ontologicznych do badań formalnych. 3. Cel pracy. I. Analiza tekstu Ingardena. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Określenie empirycznie możliwego (lub niemożliwego) stanu rzeczy. II. Formalizacja tekstu Ingardena. 1. Formalizacja pierwsza - zdaniowa. 2. Formalizacja druga - kwantyfikatorowa. III. Zakończenie.

Kirchberg 1986. XI Międzynarodowe Sympozjum Wittgensteinowskie. Ruch Filozoficzny, XLV, 17-20, 1988.

# WITTGENSTEIN, Ludwig # epistemologia #

[Rec. Grazer Philosophische Studien. (Non-Existence and Predication). 25/26, 1985/1986]. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 201-212, 1988.

# MEINONG, Alexius # predykacja # nieistnienie #