INDEKS TEMATYCZNY

ANZELM z Canterbury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Na antypodach Tertuliana. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 155-171, 1973. Kasia, Andrzej.

Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa, PWN, 1971. Burlikowski, Bronisław.

O nowszych badaniach dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 103-111, 1963. Gogacz, Mieczysław.

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1961. Gogacz, Mieczysław.