INDEKS TEMATYCZNY

BACON, Roger


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ewolucja poglądów R. Bacona w sprawie duszy w okresie paryskim (ok. 1242-1247). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-97, 1979. Kuksewicz, Zdzisław.

Zagadnienie "reditio" w komentarzu Bacona do "Liber de causis". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-148, 1972. Wróbel, Jan.

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

Rozum i tajemnica. Kraków, Znak, 1960. Swieżawski, Stefan.

U źródeł konfliktu nowożytnego przyrodoznawstwa z filozofią scholastyczną. Atak Rogera Bacona na mistrzów paryskich. Roczniki Filozoficzne, I, 42-63, 1948. Swieżawski, Stefan.