INDEKS TEMATYCZNY

CONDILLAC, Étienne Bonnot de


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 15-49, 1990. Grygorowicz, Marek.

Rosyjskie wydanie dzieł Condillaca. [Rec. Condillac, Étienne-Bennot de. Soczinienija w triech tomach]. Studia Filozoficzne, nr 2, 199-202, 1984. Skrzypek, Marian.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

"Sensualizm Condillaca" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 185-207. Kraków, PWN, 1964. Wojciechowska, Wanda.

Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 67-101, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.

"Logika" Condillaca. Myśl Filozoficzna, nr 4, 125-138, 1952. Kotarbiński, Tadeusz.