INDEKS TEMATYCZNY

FILON z Aleksandrii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie, t. VI, 313-352, 1986. Kloskowski, Kazimierz.

Pomiędzy Platonem a Plotynem, czyli o praneoplatonizmie. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-98, 1980. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa, PWN, 1962. Legowicz, Jan.