INDEKS TEMATYCZNY

JASPERS, Karl


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jaspers w Polsce. Przegląd bibliograficzny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 175-214, 1990. Mincer, Wiesław.

Karla Jaspersa koncepcja "epoki osi" jako próba przezwyciężenia relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1987. Reputakowski, Piotr.

Jaspersa idea nadchodzącej filozofii świata. Piecuch, Czesława (tłum.). Znak, nr 383, 36-48, 1986. Saner, Hans.

Doświadczenie sytuacji granicznych w ujęciu Karla Jaspersa jako forma autentycznego życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1984. Piecuch, Czesława.

Problem racjonalizmu w filozofii Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 300-310, 1983. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Człowiek w sytuacjach granicznych w ujęciu Karla Jaspersa. Znak, nr 346, 1392-1405, 1983. Piecuch, Czesława.

Filozofia człowieka w obliczu nieskończoności. [Polemika z: Rudziński, Roman. Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 241-251, 1981. Miś, Andrzej.

O źródle i granicach historii w filozofii Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 8, 181-190, 1979. Żelazny, Mirosław.

Dylematy Jaspersowskiej filozofii bytu. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1976. Rudziński, Roman.

Egzystencja, komunikacja, transcendencja u Karla Jaspersa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 121-142, 1975. Potępa, Maciej.

Filozofia Jaspersa: interpretacje i recepcja. [Rec. Saner, Hans. Karl Jaspers. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten]. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-204, 1974. Rudziński, Roman.

Ze studiów nad filozofią współczesną. [Rec. Hommes, Ulrich. Die Existenzerhellung und das Recht i Transzendenz und Personalität]. Studia Filozoficzne, nr 7, 143-151, 1973. Rudziński, Roman.

Dzieje i egzystencja u Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 5, 229-244, 1973. Zawadzki, Franciszek.

Karl Jaspers - filozof prawdziwości (23.2. 1883 - 26.2. 1969). Znak, nr 183, 1179-1202, 1969. Maurin, Krzysztof [pseud. Michał Mazur].

Karl Jaspers. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 41-55, 1968. Istner, Filip.
Karl Jaspers i NRF. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 59-77, 1968.

Jezus egzystencjalizmu. Znak, nr 144, 743-763, 1966. Tischner, Józef.

[Rec. Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen: politisches Bewusstsein in unserer Zeit]. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 51-55, 1964. Filipiak, Teodor.