INDEKS TEMATYCZNY

ŁUKASIEWICZ, Jan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-122, 1988. Woleński, Jan.

Spór o istotę sylogizmu w logice XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 81-85, 1986. Bulla, Jan.

Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 9-14, 1981. Borkowski, Ludwik.

Łukasiewicza koncepcja metody filozofii. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 281-289, 1979. Kamiński, Stanisław.

W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 61-68, 1977. Borkowski, Ludwik.

Racjonalistyczno-fenomenalistyczna i materialistyczna koncepcja związku przyczynowego a indeterminizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-113, 1977. Gierasimiuk, Jerzy.

Logika a psychologia. W siedemdziesięciolecie referatu Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-26, 1977. Koj, Leon.

Typy desygnatów terminu "nauka" w pismach Kazimierza Twardowskiego i Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 9, 55-68, 1976. Zamecki, Stefan.

Przedmiot filozofii Jana Łukasiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-85, 1972. Łukomski, Marek.

Z badań nad teorią zdań odrzuconych. Opole, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Seria B, nr 22, 1969. Wybraniec-Skardowska, Urszula i Bryll, Grzegorz.

Logiki wielowartościowe a prawo sprzeczności i wyłączonego środka" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 245-263. Warszawa, PWN, 1967. Kraszewski, Zdzisław.

O sylogistyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-101, 1965. Iwanicki, Józef.

"Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 185-191. Warszawa, PWN, 1964. Słupecki, Jerzy.

W sprawie poglądów filozoficznych Jana Łukasiewicza. [Polemika z: Pogorzelski, Witold. Wybór pism Jana Łukasiewicza]. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-176, 1962. Krajewski, Władysław.

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.