INDEKS TEMATYCZNY

MOORE, George Edward


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dwie refutacje w sporze między realizmem a idealizmem w filozofii angloamerykańskiej pierwszej połowy XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-158, 1989. Kijaczko, Stanisław.

O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku. Studia Filozoficzne, nr 12, 29-38, 1986. Elzenberg, Henryk.

Semantyczna i indykatywna funkcja języka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 101-113, 1982. Żukrowska, Aleksandra.

"Błąd naturalistyczny" a tomistyczne określenie dobra. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 41-67, 1972. Juros, Helmut.

Moore a Stevenson: spór o znaczenie terminów wartościujących. Etyka, t. 10, 105-117, 1972. Mejbaum, Barbara.

G. E. Moore’a teoria znaczenia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 105-124, 1971.

Wartości a fakty. [Rec. Olthuis, James H. Facts, Values and Ethics. A Confrontation with Twentieth Century British Moral Philosophy in Particular G. E. Moore]. Etyka, t. 7, 191-195, 1970. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Fritzhand, Marek.

W obronie realizmu zdrowego rozsądku. [Rec. Moore, George Edward. Z głównych zagadnień filozofii i, Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1968. Hempliński, Michał.

Błąd naturalistyczny. Etyka, t. 2, 289-297, 1967. Jedynak, Stanisław.

Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, PWN, 1966. Półtawski, Andrzej.

Obiektywizm etyczny Moore'a i Pritcharda. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-78, 1961. Mejbaum, Barbara.