INDEKS TEMATYCZNY

ORTEGA Y GASSET, José


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rozum i historia. Znak, nr 387-388, 41-59, 1987. Buchner, Wojciech.

Ortegiańska filozofia życia. Znak, nr 387-388, 25-40, 1987. Gowin, Jarosław.

Ortega y Gasset a misja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 99-114, 1986. Gowin, Jarosław.

Kilka uwag o koncepcji jednostki ludzkiej u José Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-195, 1984.Rutkowski, Mirosław.

Drugie czytanie Ortegi. [Omówienie zawartości czasopism hiszpańskich]. Znak, nr 360-361, 1668-1676, 1984. Sawicka, Anna.

Kreatywistyczny model człowieka w filozofii J. Ortegi y Gasseta. (W setną rocznicę urodzin filozofa). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-85, 1983. Wieczorek, Krzysztof.

José Ortega y Gasset. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-64, 1977. Sztumski, Janusz.

O racjowitalizmie Ortegi y Gasseta. [Rec. Guy, Alain. Ortega y Gasset ou la raison vitale et historique]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 301-306, 1970. Borzym, Stanisław.

Książka o współczesnej filozofii hiszpańskiej. [Rec. Abellán, José Luis. Ortega y Gasset en la filosofía española]. Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1969. Komorowski, Adam.