INDEKS TEMATYCZNY

eschatologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola mitu w argumentacji platońskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1990. Przełęcki, Marian.

Metamorfozy samoświadomości. Mesjanizm i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa. Znak, nr 413-415, 116-140, 1989. Wodziński, Cezary.

Ze śmierci do zmartwychwstania. Refleksje paschalno-eschatologiczne. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 23-52, 1987/1988. Hryniewicz, Wacław.

Aktualne i ostateczne. Rozważania o przeżywaniu czasu. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 5-22, 1987/1988. Wolicka, Elżbieta.

Świadomość eschatologiczna. Znak, nr 351-352, 163-180, 1984. Tarnowski, Karol.

Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja Bierdiajewa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 87-102, 1982. Wodziński, Cezary.

Situation eschatologique d’un métaphysicien Jean de Ripa "Prologi quaestiones". Roczniki Filozoficzne, 27(1), 183-200, 1979. Vignaux, Paul.

Eschatologia i rewolucja (Z badań nad rosyjskimi źródłami doktryny współczesnego antykomunizmu). Studia Filozoficzne, nr 2, 83-116, 1971. Turek, Leszek.