INDEKS TEMATYCZNY

fakty a wartości / prawa przyrody a prawa moralne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zdania faktualne a wyrażenia performatywne - kilka uwag o propozycjach Maxa Blacka. Studia Filozoficzne, nr 3, 149-154, 1989. Uliński, Maciej.

O możliwości przejścia od zdań orzekających do powinnościowych w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-103, 1988. Rutkowski, Mirosław.

Zagadnienie granicy w filozofii Hegla jako główny problem osobowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1984. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Błąd naturalistyczny (zarys zagadnień). Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 27-37, 1982/83. Wróblewski, Jerzy.

Socjologia radykalna wobec problemu obiektywności nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 115-140, 1982. Mucha, Janusz.

"Byt" a "powinność". Studia Filozoficzne, nr 12, 45-52, 1980. Skarbek, Władysław W.

Relatywizm i obiektywizm etyczny. Etyka, t. 17, 7-22, 1979. Hołówka, Jacek.

Zależność i niezależność etyki od obrazu świata. Znak, nr 284, 163-170, 1978. Elzenberg, Henryk.

Jak wywieść "powinien" z "jest". Hołówka, Jacek (tłum.). Etyka, t. 16, 163-177, 1978. Searl, John.

Wartości wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 211-237, 1975. Wocial, Jerzy.

O statusie teoretycznym niektórych zagadnień aksjologicznych. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 105-119, 1973. Dziamski, Seweryn.

Miejsce wiedzy empirycznej w etyce. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 11, 173-190, 1973. Edel, Abraham.

Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 207-269, 1971. Baczko, Bronisław.

Wartości a fakty. [Rec. Olthuis, James H. Facts, Values and Ethics. A Confrontation with Twentieth Century British Moral Philosophy in Particular G. E. Moore]. Etyka, t. 7, 191-195, 1970. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Dualizm bytu i powinności. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 44-60, 1970. Lang, Wiesław.

Pragmatyczna koncepcja wartości instrumentalnej. Etyka, t. 5, 53-75, 1969. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Złudzenia oświeceniowe i snobizm ekspertów (teorie i wartościowania). Studia Filozoficzne, nr 1, 167-174, 1969. Jankowski, Henryk.

Przyczynek do teoretycznych podstaw problematyki opisu i wartości. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 179-183, 1969. Szigeti, József.