INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a matematyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozoficzne źródła intuicjonizmu matematycznego L. E. J. Brouwera. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-171, 1989. Miszczyński, Ryszard.

O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rozwoju pojęcia nieskończenie małej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-99, 1989. Molski, Rafał.

Matematyka a nauki filozoficzne. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 63-75, 1968. Lubański, Mieczysław.