INDEKS TEMATYCZNY

filozofia klasyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno-pragmatycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 159-183, 1988. Bronk, Andrzej.

O metodzie filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 5-20, 1986. Kamiński, Stanisław.

O niektórych sposobach unaukowienia filozofii klasycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-89, 1984. Morawiec, Edmund.

Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji metafizyka - teoria poznania. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 141-142, 1977. Stępień, Antoni B.

Stosowalność logiki intencjonalnej i logiki matematycznej w filozofii klasycznej według H. B. Veatcha. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 136-143, 1976. Żegleń, Urszula.

W odpowiedzi na uwagi Jana F. Drewnowskiego. Znak, 128, 355-365, 1965. Kamiński, Stanisław i Zdybicka, Zofia.