INDEKS TEMATYCZNY

filozofia renesansowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kategoria czasu w filozofii Mikołaja Taurellusa (1547-1606). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-67, 1986. Folaron, Stefan.

Aktualność tradycji: "Vivarium" w r. 1978. [Rec. Vivarium - An International Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, XVI]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-188, 1980. Grochal, Zbigniew Paweł.

Marcina Śmigleckiego teoria nauki (część I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-143, 1977. Nowak, Ludwik.
Marcina Śmigleckiego teoria nauki (Część II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-88, 1978.

Renesansowe początki materializmu mechanistycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 293-305, 1972. Nowicki, Andrzej.

Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 363-379, 1972. Nowicki, Światosław Florian.

Campanella o nauce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 349-361, 1972. Pająk, Franciszek.

Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa, PWN, 1970. Kuczyńska, Alicja.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Hannibala Rosseliego koncepcja "pia philosophia". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 107-124, 1969. Czerkawski, Jan.

Giovanni Imperiale (1596-1670), jego Muzea i Noce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 145-158, 1969. Nowicki, Andrzej.

Etyka Vaniniego. Etyka, t. 4, 139-149, 1969. Nowicki, Andrzej.

Hannibala Rosselego renesansowa próba odnowy filozofii chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 147-155, 1968. Czerkawski, Jan.

Potęga piękna. O utopijnej idei L. B. Albertiego. Estetyka, IV, 127-137, 1963. Białostocki, Jan.

Renesansowe modyfikacje neoplatonizmu: Marsilio Ficino. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 109-126, 1963. Kuczyńska, Alicja.

Teoria piękna Marsilia Ficina. Estetyka, IV, 85-105, 1963. Kuczyńska, Alicja.

Doktryna i wizja artystyczna w rozprawie L. B. Albertiego O Malarstwie. Estetyka, IV, 107-126, 1963. Rzepińska, Maria.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.

Człowiek prawdziwy i człowiek rzeczywisty w filozofii renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-187, 1962. Suchodolski, Bogdan.

Jakub Górski jako logik i myśliciel. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-109, 1962. Ziemski, Stefan.

Ogólne założenia tolerancji w dziełach Sebastiana Castelliona. (Z okazji 400-lecia śmierci: 1563-1963). Studia Filozoficzne, nr 4, 179-192, 1962. Voisé, Waldemar.

Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu. Toruń / Łódź, PWN, 1961. Nadolski, Bronisław.

Pochwała ludzkiego rozumu. Na marginesie nowego przekładu "Pochwały głupoty" Erazma z Rotterdamu. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 126-145, 1955. Nowak, Stefan.