INDEKS TEMATYCZNY

filozofia starożytna - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Sady, Wojciech.

 

Wybór tekstów z historii filozofii. Część I. Siedlce, Wyd. Uczelniane WSP w Siedlcach, 1975. Gumpricht, Hanna.

Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 2 1986. Legowicz, Jan.