INDEKS TEMATYCZNY

fizykalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O zjawiskowości tzw. przedmiotu rzeczywistego i fizykalnego jako jego części i o obserwatorze w równaniach fizyki, czyli o niesamowystarczalności czystego poglądu fizykalnego. Michalski, Bohdan Karol (wydanie, przypisy i wstęp), 301-302. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 301-332, 1975. Witkiewicz, Stanisław Ignacy.

Idealistyczne założenia neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-129, 1969. Mejbaum, Wacław.

Nowy fizykalizm. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 173-178, 1966. Srzednicki, Jan T. J.

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962. Dąmbska, Izydora.

Koło Wiedeńskie : początek neopozytywizmu. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 Toruń, Comer, 1993. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Fizykalne a filozoficzne wyjaśnianie rzeczywistości. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 39-67, 1959. Mazierski, Stanisław.

Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-148, 1958. Eilstein, Helena.
Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 100-120, 1959.

Ewolucja Koła Wiedeńskiego (pozytywizm, empiryzm, fizykalizm). Myśl Współczesna, nr 2, 145-160, 1947. Kotarbińska, Janina.