INDEKS TEMATYCZNY

indywidua


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Atomistyczne uniwersa indywiduów. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-158, 1989. Strawiński, Witold.

Wersje materializmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-10, 1984. Augustynek, Zdzisław.

"Przewrót kopernikański" św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-121, 1984. Gogacz, Mieczysław.

"Kartezjusz: negatywność indywiduum i nieskończoność nauki" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 205-218, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Pomian, Krzysztof.

Zagadnienie indywiduów w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 101-112, 1965. Lubański, Mieczysław.

"O indywiduach oraz istnieniu" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 19-26. Kraków, PWN, 1964. Czeżowski, Tadeusz.