INDEKS TEMATYCZNY

kantyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Światowe forum kantyzmu. [Moguncja, 4-8.04.1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-172, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Marksizm i kantyzm w filozofii Maxa Adlera. Studia Filozoficzne, nr 6, 69-83, 1977. Rudziński, Roman.

Kantowskie a priori w filozofii niemieckiej lat sześćdziesiątych XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 267-294, 1976. Święcicka, Krystyna.

Założenia filozoficzne socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-83, 1964. Krawczyk, Zbigniew.

Anioł Dowgird - filozof nieznany. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1963; wyd. 2 Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kaczmarek, Stefan.

Walka wokół Kanta w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Przyczynek do rozumienia prawdziwej i fałszywej wspólnoty kulturalnej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 120-129, 1954. Kroński, Tadeusz.