INDEKS TEMATYCZNY

mechanicyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Maszyna czy myśl? [Polemika z Heller, M. i Życiński, J. Filozofia mechanicyzmu]. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 226-230, 1989. Fuliński, Andrzej.

Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 65-83, 1981. Zięba, Stanisław.

Filozofia mechanistyczna a zasady organizmalizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-81, 1977. Stuchliński, Józef Andrzej.

Mechanicyzm i finalizm. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 5-21, 1974. Mazierski, Stanisław.

Czy Maxwell był mechanicystą? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-138, 1974. Musiał, Zbigniew.

Renesansowe początki materializmu mechanistycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 293-305, 1972. Nowicki, Andrzej.

Spór o naturę świata na terenie biologii. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 76-86, 1970. Stuchliński, Józef.

Mechanicyzm a dialektyczna koncepcja przyrody. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-101, 1969. Synowiecki, Adam.

Spór o rację bytu i przedmiot filozofii w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1967. Ochocki, Kazimierz.

Demon Laplace’owski i gatunek ludzki. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-153, 1966. Eilstein, Helena.

Czy Pawłow był mechanicystą? [Polemika z: Lewi, Sabina. Pawłow a mechanicyzm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 142-147, 1963. Geppert, Maksymilian.  

Pawłowizm a mechanicyzm. Uwagi o artykule M. Gepperta. [Polemika z: Geppert, Maksymilian. Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-222, 1962. Lewi, Sabina.

O istocie życia. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-200, 1957. Kerszman, Gustaw.

Mechanizm czy witalizm. Znak, nr 42, 648-668, 1957. Zaniewski, Romuald.

W sprawie artykułu "O rozwoju pojęcia materii w fizyce". [Polemika z: Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard. O rozwoju pojęcia materii w fizyce]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 198-209, 1952. Eilstein, Helena.

Mechanistyczna teoria życia według J. Schultza. Roczniki Filozoficzne, II-III, 14-24, 1949-1950. Siwek, Paweł.

Witalizm a mechanizm. Myśl Współczesna, nr 12, 538-543, 1947. Łubnicki, Narcyz.